KEDAKOM

Sistemi za video nadzor su postali nužnost današnjice kako u poslovnim objektima gde su skoro neizbežni, tako i u privatnim objektima za sve one koji žele da se osećaju sigurno u svom domu. Ne samo da pružaju sigurnost, prikazivanje kamera je takođe efikasno jer deluju i kao odlično sredstvo za odvraćanje od protivprovalnih radnji.

Recognitive HD
Vidi više!
Falcon

Human Recognition System

Vidi više!
Tracking system
Vidi više!

KEDAKOM - all in one

U kombinaciji sa kamerom za prepoznavanje ljudi i vozila, kontroli pristupa i drugim nadzornim kamerama.
Ovaj izuzetan iNVR vam nudi sve-u-jednom rešenje sa jednim jedinim uređajem, koji će vaše poslovanje prevesti na viši nivo.

Recognitive system

Sistem prepoznavanja lica je tehnologija koja je sposobna da identifikuje ili verifikuje osobu sa digitalne slike ili video zapisa sa video izvora. Postoji više metoda u kojima rade sistemi za prepoznavanje lica, ali generalno, oni rade upoređujući odabrane karakteristike lica sa date slike sa licima unutar baze podataka. Opisana je i kao aplikacija zasnovana na biometrijskoj veštačkoj inteligenciji koja može jedinstveno identifikovati osobu analizom obrazaca zasnovanih na teksturi i obliku lica osobe.

Prepoznatljivo rešenje pruža vam inteligentni IP sistem video nadzora koji vam pomaže da oštro povećate efikasnost.